SKJALDEN FORTÆLLER
Klassetrin: Børnehaveklassen – 3. klasse. Fagområder: Børnehaveklassen, Dansk og Historie

Beskrivelse:
I dette forløb får eleverne en introduktion til sagn om Skjoldungeslægten. Der er fokus på sagnet som fortælling og som mundtlig beretning i et historisk perspektiv. Sagnene fortælles i stemningsfulde omgivelser, hvor vi bruger udstillingens genstande, så historierne bliver visuelle. Bagefter går vi en tur i landskabet og ser det sted, hvor hallerne har ligget. Forløbet tilpasses det enkelte klassetrin.

Fælles mål:
Børnehaveklassen – Kompetencemål: Sprog.  Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Dansk – kompetencemål: Fortolkning. Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
Historie – kompetencemål: Kildearbejde. Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Historie – kompetencemål: Historiebrug. Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Faglige læringsmål:
Børnehaveklassen: Eleven kan gengive indholdet i enkelte sagn.
Dansk: Eleven kan følge forløbet i sagnhistorier og dele fortællingen op i en begyndelse, midte og en slutning. Eleven kender til mundtlige fortællinger og deres karakteristika.
Historie: Eleven kan videreformidle sagn og myter med historisk indhold.

Praktisk:
Varighed 1½ time. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Pris 800 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Download lærervejledning til forløb

Book undervisningsforløbet på:
E booking@romu.dk
D 5170 7071

SAGN OM HELTE  OG GUDER. WORKSHOP OM MUNDTLIGE FORTÆLLINGER
Klassetrin 1.-2. klasse. Fagområde: Dansk

Beskrivelse: 
Hvad kendetegner en helt, og hvad er en god fortælling? I dette forløb arbejder vi med sagnene om Skjoldungerne, de nordiske guder og heltekvadet Beowulf. Vi skal især arbejde med, hvad der er kendetegnende for en helt før og nu. Ligesom vi også fokuserer på sagn og myter som mundtlige fortællinger både ved at lytte og høre forskellige historier samt ved selv at fremstille korte historier eller tegneserier om vores egne helte. I denne workshop arbejder vi med personbeskrivelse og fortællestruktur. Vi anvender Fisken som fortællestruktur.

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: Fremstilling. Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
Dansk – kompetencemål: Fortolkning.  Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Faglige læringsmål:
Dansk: Eleven kan følge forløbet i sagnhistorier og udpege fælles træk som tema og personskildring. Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning. Eleven kender til karakteristika for mundtlige fortællinger.

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Download lærervejledning til forløbet

Book undervisningsforløbet på:
E booking@romu.dk
D 5170 7071

HELTE, GUDER OG SAGN. WORKSHOP OM HISTORISKE FORTÆLLINGER
Klassetrin 3.-4. klasse. Fagområde: Dansk og historie

Beskrivelse:
Hvad kendetegner en helt, og hvad er en god fortælling? I dette forløb arbejder vi videre med sagnene om Skjoldungerne, de nordiske guder og heltekvadet Beowulf. Vi skal især arbejde med, hvad der er kendetegnende for en helt før og nu. Ligesom vi også fokuserer på sagn og myter som fortællinger både ved at lytte og høre forskellige historier samt ved selv at fremstille korte historier eller tegneserier om vores egne helte. I denne workshop arbejder vi med historiske kilder, mundtlige beretninger, fortællestruktur og genrekendskab. Vi anvender følgende metoder: Fisken & Tørresnoren

Museets udstilling fortæller historien om sagnene og deres relation til de arkæologiske fund, der er gjort i området. Her kan vi øge vores kendskab til sagnet som genre samt hente inspiration til vores egne fortællinger.

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: Fremstilling. Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Dansk – kompetencemål: Fortolkning. Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
Historie – kompetencemål: Kildearbejde. Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Historie – kompetencemål: Historiebrug. Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

Faglige læringsmål:
Dansk: Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning. Eleven kan vise sin forståelse af tema og personkarakteristik ved at skifte til en anden udtryksform.
Historie: Eleven kan videreformidle sagn og myter med historisk indhold. Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Download lærervejledning til forløb

Book undervisningsforløbet på:
E booking@romu.dk
D 5170 7071

ARKÆOLOGI OG SAGN. EN HISTORISK DETEKTIVSKATTEJAGT 
Klassetrin 5.-7. klasse. Fagområde: Historie

Beskrivelse:
Historien om kongeriget Danmark begynder i Lejre, hvis man spørger de sagn og myter, der på godt og ondt har præget generationers opfattelse af den tidligste Danmarkshistorie. Men historierne om Lejrekongerne/Skjoldungerne er netop kun sagn og myter. De blev afvist af den moderne historieforskning og arkæologien var i vid udstrækning enig – Arkæologien vil se håndfaste beviser, før der drages konklusioner. Men hvad nu hvis arkæologien i dag står med fund og anlæg, der viser, at det måske var en fejl at afvise myter og sagn. Den nye permanente udstilling på Lejre Museum sammenstiller arkæologien og fortællingerne og med baggrund i udstillingen skal eleverne på jagt og undersøge, hvordan arkæologi, myter og sagn om skjoldungerne hænger sammen.

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: Kildearbejde. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden.
Historie – kompetencemål: Historiebrug. Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelse.

Faglige læringsmål:
Historie: Eleven kan sammenstille forskellige mediers beskrivelser af fortiden.
Eleven kan foretage en kildekritisk analyse af en udstilling.
Eleven kan konstruere en historisk fortælling ud fra en kildekritisk analyse af flere forskellige medier i en udstilling.
Eleven kan diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives.

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Book undervisningsforløbet på:
E booking@romu.dk
D 5170 7071

GEOMETRI OG MÅLING MED RØDE KINDER 
Klassetrin 1.-3. klasse. Fagområde: Matematik og Historie

Beskrivelse:
I dette forløb introduceres eleverne til, hvordan anvendelse af geometri og måling bruges af arkæologien. Eleverne skal med hjælpe af viden og brug af geometri, målinger, optælling, tegninger, skitser og regnestrategier undersøge fortidsminderne ved Lejre Museum. Dermed opnås et kendskab til, hvordan vi kan bruge matematik til at forstå fortiden. Der er garanti for masser af frisk luft og røde kinder.

Fælles mål:
Matematik – kompetencemål: Tal og algebra. Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.
Matematik – kompetencemål: Geometri og måling. Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
Historie – komptencemål: Kildearbejde. Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Faglige læringsmål:
Matematik: Eleven kan foretage opmålinger af rektangler og kvadrater.
Eleven kan bruge hjælpemidler til opmåling af længde
Eleven kan lave enkle skitser og tegninger, der gengiver enkle træk fra omverdenen
Historie: Eleverne kan undersøge historiske spor og bruge dem til at sige noget om fortiden.

Praktisk:
Varighed: 2 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Download lærervejledning til forløbet

Book undervisningsforløbet på:
E booking@romu.dk
D 5170 7071

GEOMETRI OG MÅLINGER I DET FRI 
Klassetrin 4.-6. klasse. Fag Matematik og Historie

”Nu ved jeg, hvordan man kan bruge koordinatsystemet i virkeligheden…”
– dreng fra 6. klasse efter at havde deltaget i forløbet

Beskrivelse:
Flyt geometritimen ud på Lejre Museum og få masser af praktisk erfaring med anvendelse af geometri og målinger og samtidig masser af frisk luft, bevægelse og røde kinder. Vi vil introducere eleverne til, hvordan anvendelse af geometri og måling bruges af arkæologien. Derefter skal de selv ud på feltet og undersøge de historiske fortidsminder. Eleverne skal med hjælp af viden om og anvendelse af geometri, opmålinger, tegninger og skitser samt arealbestemmelse undersøge fortidsminderne ved Lejre Museum blandt andet med brug af koordinatsystemet.

Fælles mål:
Matematik – kompetencemål: Geometri og måling. Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.
Historie – kompetencemål: Kildearbejde. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden.

Faglige læringsmål:
Eleverne kan anvende koordinatsystemet til præcise placeringer i praksis.
Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal.
Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.
Eleverne kan undersøge markeringer af bygninger med brug af geometri, skitser og opmålinger og bruge disse til at diskutere med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives.

Praktisk:
Varighed: 2 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Download lærervejledning til forløbet

Book undervisningsforløbet på:
E booking@romu.dk
D 5170 7071

Til top
post-373

Markedsdag

BEGIVENHED

PÅ GL. KONGSGÅRD. Søndag d. 3. juni kl. 11-16 skulle du tage, at besøge det traditionsrige og stemningsfulde marked i Gl. Kongsgårds historiske rammer i Gl. Lejre. Kongsgården er denne dag fyldt med aktiviteter fra de mange håndværks- og salgsboder og liflige toner fra den danske folkemusiktradition vil lyde mellem bygningerne. Oplev boder med plantefarvning, uldfiltning, pileflet, trædrejning, børsten-binding med mere. På dagen sælges der også planter fra den gamle bondehave på Gl. Kongsgård, der til dagligt passes af frivillige fra Lejre Museumsforening. I markedscaféen sælges der kaffe, te, saft og kage, ligesom der er mulighed for at købe øl og sandwichs.
Parkering på anvist plads ved Lejre Museum/Hestebjerggård. Enkelte Handicap-pladser ved Kongsgården.
Tid, pris, sted
3. juni, kl. 11-16.
Entré: Gratis.
Gl. Kongsgård, Orehøjvej 12, Lejre

post-1511

MUSEUMSFORENING

BEGIVENHED

Som medlem af Lejre Museumsforening er du med til at støtte Lejre Museums arbejde og får også mulighed for og tilbud om at deltage i foredrag, rundvisninger, udflugter og en årlig sommerfest. Alle arrangementer annonceres i Lethrica, der udkommer to gange årligt. Du kan også hjælpe museet med frivilligt arbejde f.eks. i museets have ved Gl. Kongsgård, ved gruppebesøg eller øvrige arrangementer.

Bliv medlem
Skriv til museumsforeningens sekretær Vivian Møller på vivianus@post.tele.dk
Kontingent er 150 kr. om året for en husstand (uanset antal personer).

Fremvisning af medlemskort giver:
Gratis entré på Lejre Museum og Tadre mølle.
Gratis entré til udvalgte ROMU foredrag.
Gratis entré til Lejre Museumsforenings foredrag.
Rabat på udvalgte varer i Lejre Museumsbutik.

Andre medlemsfordele
Man får bladet Lethrica, som udkommer 2 gange årligt.
Mulighed for at få ROMU´s årsskrift (skal man selv hente på museet), udkommer ultimo april.
Indbydelse til den årlige 2-dages sommertur (gerne sidste weekend i august).
Indbydelse til den årlige medlemsdag (i år 2. september).
Indbydelse til diverse arrangementer i museet.
Mulighed for frivilligt arbejde på museet, f.eks. have- og/eller caféarbejde på Gl. Kongsgaard og hjælp ved diverse arrangementer på Hestebjerggård.

Lejre Museumsforenings bestyrelse
Formand: Philippe Bourbon
Næstformand: Hans Kongsgaard
Kasserer: Hans Jørgen Lych Larsen
Sekretær: Vivian Møller
Ole Christiansen
Hans Jørgen Lych Larsen, Valgt af Lejre Historiske Forening
Pt. Vakant, Valgt af Gl. Lejre Bylaug
Suppleanter: Arne Hardis og Kaare R. Skou.

Se Lejre Museumsforenings vedtægter

Læs referat for generalforsamling i Lejre Museumsforening 2018 

Se revideret regnskab for Lejre Museumsforening 2017

post-1512

Gl. Kongsgaard

BEGIVENHED

200 meter fra Lejre Museum midt i Gl. Lejre by ligger Gl. Kongsgaard. Et stuehuset fra en gammel gård bygget 1740. I 1910 blev det besluttet at rive gården ned og bygge en ny. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring henvendte sig imidlertid til lensgreven på Ledreborg, som ejede gården. Beslutningen blev ændret, så den nye gård blev opført over for i stedet.

En fæstegård for samme familie siden 1749
I 1925 flyttede Kirsten Nielsen ind i det gamle stuehus. Hendes tipoldefar, Ole Pedersen (1719-1774), fæstede gården i 1749. Kirsten Nielsen sørgede for at bevare de gamle stuer og supplere med slægtens gamle møbler, så huset på én gang var et hjem og et museum over sjællandsk bondekultur. Efter Kirsten Nielsens død i 1959 flyttede Valborg Jensen ind som beboer og kustode. Hun var aktiv for Gl. Kongsgaard frem til sin død i 1994. I 1990 overtog Lejre Kommune huset, som blev stillet til rådighed for en forening, Gl. Kongsgaards Venner, som restaurerede hus og have. I 2004 overgik Gl. Kongsgaard til Lejre Museum. Hus, have og café passes i dag af frivillige.

Indretning
De kraftige egestolper i bindingsværket og de udvendige sidebånd er tegn på husets høje alder. Gårdens øvrige længer er markeret med sten. Stuen mod nord var oprindelig øverstestue med kister til tøj, linned m.v. Stuen med standuret og langbænken var folkestue eller dagligstue. Maden blev tilberedt i skorstenen på stenbænken. Her var ildsted og bageovn. Bilæggerovnen i dagligstuen og bryggerkedlen i bryggerset blev opvarmet herfra. Foran skorstenen var forstue, indtil bislaget mod gårdsiden blev bygget i 1788.

Ved køkkenbordet fandt den grovere tilberedning af maden sted. I et hjørne af bryggerset var mælkekammer, senere spisekammer. I midten af 1800-tallet blev der sat skillevæg op og indrettet sovekammer mod øst. Før den tid sov man i stuen. Samtidig blev der bygget en vinkelbygning i nordøst med stue, forstue og ildsted. Formodentlig som aftægtsstue.

Interriør Gl. Kongsgård

Have og omgivelser
I 1700-1800 tallet havde Kongsgaarden have nord for gården. Her var syrenlysthus og forårsblomster langs Klintebakken, byvejen ned til åen. Ved åen er Blegepladsen, hvor kvinderne blegede hørlærred.

Kirsten Nielsens farmor, Abelone Olsdatter (1802-1883), anlagde hen mod midten af 1800-tallet en ny have øst for stuehuset. Bl.a. et rundt bed med forårs- og sommerblomster. På bakken blev plantet graner, aske- og lindetræer og på toppen et par jasminer og rosenbuske. Tvillingebøgene på bakken plantede Kirsten Nielsen.

Eksteriør_Gl. Kongsgård

Haven i dag
I haven står mange oprindelige blomster fra den gamle have. Påskelilje, pinselilje, anemone, kejserkrone, digitalis, bonderose, silkepæon, roser, nyserod, katost, palmelilje, løvemund, stenurt, daglilje, kongelys og stokrose foruden vintergæk og erantis. Bulmeurt, havemælde og rosa akeleje er lægeplanter, som kendes fra middelalderen. De havde ligget i dvale i jorden i århundreder. Kvan og hundetunge groede tidligere ved åen.

Besøg Gl. Kongsgaard:
Kongsgården har åben: Torsdage og søndage kl. 13-16 i juni, juli og august.
Disse dage kan der også købes kaffe, kage og sødt i Gl. Kongsgårds lille hyggelige café. Det købte kan nydes på Kongsgårdens gårdplads men en fantastisk udsigt over Lejre Å-dal og den imponerende skibssætning fra vikingetiden.
Gratis entre. Bus 207 (Roskilde-Lejre-Osted) stopper ved Gl. Kongsgaard.

post-1509

Butik og café

BEGIVENHED

Besøg Lejre Museums butik og café. Her finder du et varieret udvalg af varer bl.a. historiske smykker, bøger, legetøj, drikke og meget mere. Mange af varerne kommer med en lille historie tilknytte. I Butikken kan også købes billet til museets udstillinger såvel som til museets forskellige arrangementer.

Lejre Museum tilbyder også muligheden for at stille tørsten og den søde tand. I museets lille cafehjørne kan du nyde økologisk, fairtrade Puro kaffe, økologisk juice, smoothies og sodavand fra Naturfrisk Ørbæk Bryggeri, Hansen’s Is samt chokolade fra den lokale chokoladeverdensmester Friis-Holm m.m. I sommerhalvåret kan du nyde dine køb og solens stråler i vores udendørs cafemøbler.

Det er gratis entré til museets butik og café.

banner_gul_99x32

Åbent i påsken
Alle dage kl. 11-16