SOMMERVANDRINGER VED LEJRE MUSEUM

I samarbejde med Lejre Historiske Forening og Lejre Museumsforening inviterer Lejre Museum til en række spændende historiske sommervandringer i Lejreområdet. Vandringerne, som både starter og slutter på Lejre Museum i Gl. Lejre, betoner samspillet mellem kultur, natur og motion og ledes af engagerede turledere med et stort lokalkendskab.

Efter vandringerne kan der købes kaffe og kage på Gl. Kongsgård (bestilles inden turens start) og man kan besøge udstillingen ”Sagnkongernes Lejre” på Lejre Museum.

Pris og praktik:
Deltagelse i sommervandringerne er gratis og kræver ingen tilmelding. Vi anbefaler praktisk fodtøj.
Pris for kaffe og kage på Gl. Kongsgård: 30 kr.
Entrépris på Lejre Museum: 45 kr.
Bus 207 kører fra Lejre Station kl. 10.48 med ankomst i Gl. Lejre 10.50.

PROGRAM FOR SOMMERVANDRINGER:

I vikingernes fodspor

2 km vandretur i Lejrekongernes fodspor rundt om Gl. Lejre. Hør fortællingen om jernalderens og vikingetidens gravpladser øst for landsbyen og bebyggelserne vest herfor. Guide: Anni Larsen, Lejre Historiske Forening.

Tid og sted
6. juli, kl. 11.00. Varighed: 1,5 time.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum.

Stationsby, herregårdsanlæg og vandmøller

6 km vandretur over Lejre Stationsby til Ledreborg Park med fokus på landskabskultur, barokhave og vandmøller. Guide: Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre Museumsforening.

Tid og sted
13. juli, kl. 11.00. Varighed: 4 timer.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Åvandring omkring Lejre

3 km vandretur over middelalderens dæmning til Kornerup Å, Maglebro, Kongebro, Lejre Stationsby, Enghavebro og hjem over Hestebjerg. Madpakkepause undervejs. Guide: Anni Larsen, Lejre Historiske Forening.

Tid og sted
20. juli, kl. 11.00. Varighed: 2,5 time.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Rundt om Knapsø

5 km vandretur fra Gl. Lejre via Ledreborg Allé til Ledreborg Golf/Slot, rundt om Knapsø til Herthadalen og hjem over Mysselhøj til Gl. Lejre. Madpakkepause undervejs. Guide: Karl Frandsen, Lejre Historiske Forening. Varighed: 3 timer.

Tid og sted
27. juli, kl. 11.00. Varighed: 3 timer.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Projekt Ledreborg – et storslået udviklingsprojekt fra midten af 1700-tallet

4 km vandretur over Maglebro, Københavns Vandforsyning og Lejre Stationsby til Ledreborg Park, hvor der fortælles om Johan Ludvig Holsteins tanker om ”Ledreborgprojektet”. Madpakkepause undervejs. Guide: Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre Museumsforening.

Tid og sted
3. august kl. 11.00. Varighed: 3 timer.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Vikinger, gudinder og herremænd

6 km vandretur fra Gl. Lejre til Herthadalen, Sagnlandet og Gevninge Overdrev. Madpakkepause undervejs. Guide: Karl Frandsen, Lejre Historiske Forening.

Tid og sted
10. august kl. 11.00. Varighed: 3,5 time.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Højene mellem husene

8 km vandretur langs Kornerup å til Lejre Stationsby og videre i de nyere parcelhusbebyggelser, hvor vi ser hvordan bebyggelserne er indpasset under hensyntagen til de mange oldtidshøje. Bl.a. besøges ”Hvilehøj”, der ligger i en villahave, og ”Børsen”, der ligger smukt og frit. Madpakkepause undervejs på en af højene. Guide: Anni Larsen, Lejre Historiske Forening.

Tid og sted
17. august kl. 11.00. Varighed: 4 timer.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Snogs Kilde og Hjortehallen

3 km vandretur til Snogs Kilde og Hjortehallen nordvest for Gl. lejre. Turen går over Mysselhøj, tæt forbi Sagnlandet Lejre, til Snogs Kilde og tilbage over stedet i den nordlige ende af Gl. Lejre, hvor sagnkongernes ældste hal er fundet. Undervejs fortælles om offerplads og sagnet om helten Bjovulf, der kom kong Roar til hjælp mod det dæmoniske uhyre Grindel. Madpakkepause undervejs. Guide: Karl Frandsen, Lejre Historiske Forening.

Tid og sted
24. august kl. 11.00. Varighed: 2.5 time.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Stationsby, herregårdsanlæg og vandmøller

6 km vandretur over Lejre Stationsby til Ledreborg Park med fokus på landskabskultur, barokhave og vandmøller. Madpakkepause undervejs. Guide: Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre Museumsforening.

Tid og sted
31. august kl. 11.00. Varighed: 4 timer.
Mødested: P-pladsen ved Lejre Museum

Til top
post-373

Markedsdag

BEGIVENHED

PÅ GL. KONGSGÅRD. Søndag d. 3. juni kl. 11-16 skulle du tage, at besøge det traditionsrige og stemningsfulde marked i Gl. Kongsgårds historiske rammer i Gl. Lejre. Kongsgården er denne dag fyldt med aktiviteter fra de mange håndværks- og salgsboder og liflige toner fra den danske folkemusiktradition vil lyde mellem bygningerne. Oplev boder med plantefarvning, uldfiltning, pileflet, trædrejning, børsten-binding med mere. På dagen sælges der også planter fra den gamle bondehave på Gl. Kongsgård, der til dagligt passes af frivillige fra Lejre Museumsforening. I markedscaféen sælges der kaffe, te, saft og kage, ligesom der er mulighed for at købe øl og sandwichs.
Parkering på anvist plads ved Lejre Museum/Hestebjerggård. Enkelte Handicap-pladser ved Kongsgården.
Tid, pris, sted
3. juni, kl. 11-16.
Entré: Gratis.
Gl. Kongsgård, Orehøjvej 12, Lejre

post-1511

MUSEUMSFORENING

BEGIVENHED

Som medlem af Lejre Museumsforening er du med til at støtte Lejre Museums arbejde og får også mulighed for og tilbud om at deltage i foredrag, rundvisninger, udflugter og en årlig sommerfest. Alle arrangementer annonceres i Lethrica, der udkommer to gange årligt. Du kan også hjælpe museet med frivilligt arbejde f.eks. i museets have ved Gl. Kongsgård, ved gruppebesøg eller øvrige arrangementer.

Bliv medlem
Skriv til museumsforeningens sekretær Vivian Møller på vivianus@post.tele.dk
Kontingent er 150 kr. om året for en husstand (uanset antal personer).

Fremvisning af medlemskort giver:
Gratis entré på Lejre Museum og Tadre mølle.
Gratis entré til udvalgte ROMU foredrag.
Gratis entré til Lejre Museumsforenings foredrag.
Rabat på udvalgte varer i Lejre Museumsbutik.

Andre medlemsfordele
Man får bladet Lethrica, som udkommer 2 gange årligt.
Mulighed for at få ROMU´s årsskrift (skal man selv hente på museet), udkommer ultimo april.
Indbydelse til den årlige 2-dages sommertur (gerne sidste weekend i august).
Indbydelse til den årlige medlemsdag (i år 2. september).
Indbydelse til diverse arrangementer i museet.
Mulighed for frivilligt arbejde på museet, f.eks. have- og/eller caféarbejde på Gl. Kongsgaard og hjælp ved diverse arrangementer på Hestebjerggård.

Lejre Museumsforenings bestyrelse
Formand: Philippe Bourbon
Næstformand: Hans Kongsgaard
Kasserer: Hans Jørgen Lych Larsen
Sekretær: Vivian Møller
Ole Christiansen
Hans Jørgen Lych Larsen, Valgt af Lejre Historiske Forening
Pt. Vakant, Valgt af Gl. Lejre Bylaug
Suppleanter: Arne Hardis og Kaare R. Skou.

Se Lejre Museumsforenings vedtægter

Læs referat for generalforsamling i Lejre Museumsforening 2018 

Se revideret regnskab for Lejre Museumsforening 2017

post-1512

Gl. Kongsgaard

BEGIVENHED

200 meter fra Lejre Museum midt i Gl. Lejre by ligger Gl. Kongsgaard. Et stuehuset fra en gammel gård bygget 1740. I 1910 blev det besluttet at rive gården ned og bygge en ny. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring henvendte sig imidlertid til lensgreven på Ledreborg, som ejede gården. Beslutningen blev ændret, så den nye gård blev opført over for i stedet.

En fæstegård for samme familie siden 1749
I 1925 flyttede Kirsten Nielsen ind i det gamle stuehus. Hendes tipoldefar, Ole Pedersen (1719-1774), fæstede gården i 1749. Kirsten Nielsen sørgede for at bevare de gamle stuer og supplere med slægtens gamle møbler, så huset på én gang var et hjem og et museum over sjællandsk bondekultur. Efter Kirsten Nielsens død i 1959 flyttede Valborg Jensen ind som beboer og kustode. Hun var aktiv for Gl. Kongsgaard frem til sin død i 1994. I 1990 overtog Lejre Kommune huset, som blev stillet til rådighed for en forening, Gl. Kongsgaards Venner, som restaurerede hus og have. I 2004 overgik Gl. Kongsgaard til Lejre Museum. Hus, have og café passes i dag af frivillige.

Indretning
De kraftige egestolper i bindingsværket og de udvendige sidebånd er tegn på husets høje alder. Gårdens øvrige længer er markeret med sten. Stuen mod nord var oprindelig øverstestue med kister til tøj, linned m.v. Stuen med standuret og langbænken var folkestue eller dagligstue. Maden blev tilberedt i skorstenen på stenbænken. Her var ildsted og bageovn. Bilæggerovnen i dagligstuen og bryggerkedlen i bryggerset blev opvarmet herfra. Foran skorstenen var forstue, indtil bislaget mod gårdsiden blev bygget i 1788.

Ved køkkenbordet fandt den grovere tilberedning af maden sted. I et hjørne af bryggerset var mælkekammer, senere spisekammer. I midten af 1800-tallet blev der sat skillevæg op og indrettet sovekammer mod øst. Før den tid sov man i stuen. Samtidig blev der bygget en vinkelbygning i nordøst med stue, forstue og ildsted. Formodentlig som aftægtsstue.

Interriør Gl. Kongsgård

Have og omgivelser
I 1700-1800 tallet havde Kongsgaarden have nord for gården. Her var syrenlysthus og forårsblomster langs Klintebakken, byvejen ned til åen. Ved åen er Blegepladsen, hvor kvinderne blegede hørlærred.

Kirsten Nielsens farmor, Abelone Olsdatter (1802-1883), anlagde hen mod midten af 1800-tallet en ny have øst for stuehuset. Bl.a. et rundt bed med forårs- og sommerblomster. På bakken blev plantet graner, aske- og lindetræer og på toppen et par jasminer og rosenbuske. Tvillingebøgene på bakken plantede Kirsten Nielsen.

Eksteriør_Gl. Kongsgård

Haven i dag
I haven står mange oprindelige blomster fra den gamle have. Påskelilje, pinselilje, anemone, kejserkrone, digitalis, bonderose, silkepæon, roser, nyserod, katost, palmelilje, løvemund, stenurt, daglilje, kongelys og stokrose foruden vintergæk og erantis. Bulmeurt, havemælde og rosa akeleje er lægeplanter, som kendes fra middelalderen. De havde ligget i dvale i jorden i århundreder. Kvan og hundetunge groede tidligere ved åen.

Besøg Gl. Kongsgaard:
Kongsgården har åben: Torsdage og søndage kl. 13-16 i juni, juli og august.
Disse dage kan der også købes kaffe, kage og sødt i Gl. Kongsgårds lille hyggelige café. Det købte kan nydes på Kongsgårdens gårdplads men en fantastisk udsigt over Lejre Å-dal og den imponerende skibssætning fra vikingetiden.
Gratis entre. Bus 207 (Roskilde-Lejre-Osted) stopper ved Gl. Kongsgaard.

post-1509

Butik og café

BEGIVENHED

Besøg Lejre Museums butik og café. Her finder du et varieret udvalg af varer bl.a. historiske smykker, bøger, legetøj, drikke og meget mere. Mange af varerne kommer med en lille historie tilknytte. I Butikken kan også købes billet til museets udstillinger såvel som til museets forskellige arrangementer.

Lejre Museum tilbyder også muligheden for at stille tørsten og den søde tand. I museets lille cafehjørne kan du nyde økologisk, fairtrade Puro kaffe, økologisk juice, smoothies og sodavand fra Naturfrisk Ørbæk Bryggeri, Hansen’s Is samt chokolade fra den lokale chokoladeverdensmester Friis-Holm m.m. I sommerhalvåret kan du nyde dine køb og solens stråler i vores udendørs cafemøbler.

Det er gratis entré til museets butik og café.

banner_gul_99x32

Åbent i påsken
Alle dage kl. 11-16